Informace o provozu společnosti KAVAMAT 

THU_CORONAVIRUS_GRAPHIC_SITE_THUMB_230120

aktuálně k dnešnímu dni probíhá standardní provoz. 

Nechceme Vám omezovat naše služby a přijali jsme mimořádná opatření. Dbáme na zvýšenou hygienu, desinfikujeme automaty. Naši operátoři jdou vybaveni rouškami i rukavicemi a na Vašem pracovišti se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou. 

Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme schopni Vás zásobovat balenými potravinami a bagetami.  

Pokud by nastala jakákoli změna v omezení provozu z naší strany, budeme Vás neprodleně informovat.

Stejně tak Vás žádáme o sdělení změn ve Vašem provozu. Tyto nám prosím sdělte na telefony : 605 210 864, 558 669 111, 733 115 000

Váš KAVAMAT